top of page

İş Analizi Yöneticiliği Eğitimi

Eğitimin Süresi 

2 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

İş analizi yöneticisi, iyileştirme olanakları belirlemek için teknik ve yönetsel becerileri kullanır ve sistematik çözümler uygular. Şirket uygulamaları gözlemlenerek bir işletme analizi yöneticisi hem bireylerin hem de departmanların daha etkili olabilmesi için neler yapabileceğini belirler. İş Analiz müdürü, muhasebe, bilgi teknolojisi ve yazılımın yanı sıra idari pozisyonların detaylı bilgisini içeren bir bilgiye sahiptir. İş analizi  yöneticileri, kullanıcının ihtiyaçlarını şirketin iyileştirilmesi için uygulanabilir tekniklere çevirmekle sorumludur; aynı zamanda, her iki tarafta gerçekten ihtiyaç duyulan şeyleri (tüketici ve üretici) belirlerken bir filtre görevi yapar.

 • Uluslararası iş analizi metodolojilerini tanıma ve uzmanlaşma,

 • Projelerde İş Analizi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi,

 • Proje maliyetlerin düşürülmesi ve proje gecikmelerinin önlenmesi,

 • Proje Gereksinimlerinin etkin şekilde toplanması,

 • İş analizi ekiplerinin etkin yönetimi

 • İş analizi faaliyetlerinde kurumsallaşma

 • Kurumlarda iş analizi olgunluk seviyesinin nasıl arttırılabileceğinin öğrenilir.

Kimler Katılmalı 

 • İş Analistleri,

 • Proje Yöneticileri,

 • Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyener, 

Eğitimin İçeriği

Temel Kavramlar

 • İş Analizinin Proje Başarısındaki Yeri

 • İş Analizi, Paydaşlar ve Proje Başarısı

 • Kurumsal Dönüşüm Projelerinde İş Analizi Yönetimi

IIBA İş Analizi Yönetim Yaklaşımı

 • Strateji Analizi ve Kurumsal Mimari Yaklaşımı

 • İş Gerekçesi (Business Case) Oluşturma

 • İş Analizi Efor Tahminleme

 • İş Analizi Planı Oluşturma

 • Gereksinim Yönetimi

 • Kapsam ve Değişiklik (CR) Yönetimi

Proje Yaşam Döngüsünde İş Analizi Faaliyetleri

 • Proje Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Gereksinim Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Konfigürasyon Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Geliştirme Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Test Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

Kurumsal İş Analizi Süreci Tanımlama ve Yönetimi

 • İş Analizi Süreci Tanımlaması

 • İş Analizi Süreçlerinin Performans Metrikleri

 • İş Analizi Süreci Çıktılarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
  İş Analizi Olgunluk Modeli

 • İş Analizi Olgunluk Modeli Nedir?

 • Kurumsal Yetenek Değerlendirme

 • Süreç Olgunluk Ölçümü

 • İş Analisti Yetenek Ölçümü
  İş Analizi Yöneticiliği Temel Yetkinlikleri

 • İş Analizi Liderliği mi Koçluğu mu ?

 • Ekip Planlaması ve Yönetimi

 • İletişim ve Çatışma Yönetimi

 • Problem Çözme ve Yaratıcılık

 • Motivasyon Yönetimi

 • Müşteri Odaklılık

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page