top of page

Başarılı İş Analistlerinin 7 Alışkanlığı

Yeni bir projeye bir iş analisti olarak atanmak hem heyecan verebilir hem de biraz da üzerinizde gerginlik oluşturabilir. Görev aldığınız projenin boyutuna ve karmaşıklığına göre bu evreyi daha hızlı veya daha yavaş geçebilirsiniz. Bu yazımda işinize konsantre olabilmeniz ve bu evreyi daha hızlı atlatabilmeniz için sizlerle bazı ip uçları paylaşacağım.


1- Yapacağınız İşe Odaklanın

Bir iş analisti yeni atandığı bir projede kendisinden en hızlı şekilde projeye katkı sağlaması beklenmektedir. Oysaki iş analistleri olarak bizler işimizin doğası gereği çok fazla belirsizlikle karşı karşıyayızdır. Bu belirsizlikleri proje ekibi için belirli kılmak görevi bize aittir. Bu nedenle kapsamı, gereksinimleri ve iş hedeflerini olabildiğince çabuk netleştirmek işimizi kolaylaştıracaktır.

Yeni katıldığımız bir projede iş analisti olarak yapmamız gereken ana işler:

 1. İş analisti olarak projedeki rolünüzü ve sizden beklentileri netleştirin.

 2. Projenin anahtar paydaşlarını belirleyin

 3. Projenin geçmişi ortaya çıkış sebepleri gibi bilgileri öğrenin

 4. Mevcut iş süreçlerini ve sistemleri öğrenin ve anlayın


2- Ana İş Amaçlarını Keşfedin

İş analistlerinin genel davranış özelliklerinden biri hazırlıksız bir şekilde projenin kapsamını tanımlamak için doğrudan işe atlamalarıdır. Oysaki bunun bize başarısızlık getirmesi büyük olasılıktır.

Bunun yerine

 1. Ana paydaşlarınızdan beklentileri keşfetmeye odaklanın

 2. Çatışan beklentileri keşfedin ve üzerinde mutabakat sağlayın

 3. Proje kapsamındaki iş hedeflerini netleştirin ve onlara odaklanın

 4. İş hedefleri içerisindeki ana iş amaçlarını keşfedin

3- Kapsamı Tanımlayın

Hazırlayacağınız açık ve eksiksiz bir kapsam bildirimi, proje ekibinize iş gereksinimlerini gerçekleştirmede ileriye dönük en büyük katkıyı sağlar.

Bunu yerine getirirken:

 1. Ekibinde katkılarıyla bir çözüm yaklaşımı tanımlayın

 2. Taslak bir kapsam bildirimi hazırlayın ve önceden belirlediğiniz ana iş ve teknoloji paydaşlarınızla gözden geçirin

 3. Elde ettiğiniz veriler ile projeye yatırım yapılması için oluşturulan iş gerekçesinin hala geçer ve mantıklı olduğunu doğrulayın

4- İş Analizi Planınızı Oluşturun

Proje yönetim planı içerisinde yer alan ve tüm proje kapsamında gerçekleştireceğiniz iş analizi faaliyetlerini içerecek olan iş analizi planı hazırlayın. Bu plan diğer ekip üyeleri için ve en önemlisi de sizin için proje kapsamındaki iş analizi sürecine netlik getirecektir. Çalışmalar sırasında siz ve proje ekibiniz için birçok soru plan içerisinde cevaplanacaktır.

Bunu yerine getirirken:

 1. Projede uygulanacak olan yaklaşımı belirleyin.

 2. Yaklaşıma uygun iş analizi çıktılarını tanımlayın.

 3. Bu çıktıların oluşturulabilmesi için gerekli faaliyetleri belirleyin.

 4. Faaliyetler için gerekli kaynakları tanımlayın.

 5. Faaliyetlerin yerine getirilme zamanlarını ve iş analizi teslimatlarının ne zaman yayınlanacağını zaman çizelgesini oluşturun.

5- Detaylı Gereksinimleri Tanımlayın ve Onaylatın

Detaylı paydaş gereksinimlerinin tanımlanması geliştirme ekibine çözümü geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Ekibin proje içerisinde yer alan iş analistinden en somut beklentisi bu gereksinimlerin olabildiğince detaylı, açık, net, tutarlı ve müşterinin ihtiyacını kapsayan şekilde ortaya çıkarmasıdır.

Bunu yerine getirirken:

 1. İş birimleri gerçek ihtiyacı nedir? Kendileri için gerçekte neyi değiştirmek istiyorlar? Sorularını detaylı olarak cevaplarını bulmaya çalışın.

 2. Paydaşlardan derlediğiniz (elicitation) bilgileri analiz edin.

 3. Analizin sonunda sadece ifade edilen değil paydaşlarınızın ifade edemedikleri gereksinimleri de keşfetmeye çalışın.

 4. Derlediğiniz ve ortaya çıkardığınız her bir gereksinimleri uygun iş analizi çıktılarında dokümante edin.

 5. Gereksinim dokümanlarını ilgili iş birimleri ve ilgili diğer paydaş gruplarının gözden geçirip onaylamasını sağlayın.

6- Geliştirme Ekiplerini Destekleyin

Geliştirme faaliyetleri sırasında projenin başarısını artırmaya doğru ürünün ortaya çıkartılması ve iş hedeflerinin karşılandığından emin olunmasına yardımcı olacak birçok destek hizmeti vardır. Ekip üyeleri iş analistinden bu kapsamda destek beklerler.

Bu kapsamda yerine getirilmesi gerekenler:

 1. Çözüm tasarımını gözden geçirme faaliyetlerine katılın

 2. Değişiklik yönetiminde aktif görev alın.

 3. Kabul edilen değişiklikler için ilgili belgelerinin güncellenmesi ve / veya yeniden yazılması çalışmalarında görev alın.

 4. Kalite güvence ekipleri ile birlikte çalışarak ortaya çıkartılan çözümün kalite gereksinimlerini karşılandığından emin olun.

 5. Geliştirme ve test aşaması boyunca ortaya çıkan hataların özellikle gereksinim kaynaklı hataların çözülmesinde aktif görev alın.

7- Test Ekiplerini Destekleyin

Geliştirilen ürünün hatalardan arındırılmış ve müşterinin beklentilerini karşılayan bir ürün olduğunun gösterilmesi görevi proje test ekiplerine aittir. İş analisti olarak bu faaliyetler kapsamında müşterin sesi olarak görev alın ve test uzmanlarını destekleyin.

Bu kapsamda yerine getirilmesi gerekenler:

 1. Gereksinimlerin onaylanmadan önce test ekipleri tarafından gözden geçirilmesini sağlayın

 2. Test ortamının tanımlanmasında test ekibine yardımcı olun.

 3. Test durumlarının ve test senaryolarının hazırlanmasında ve gözden geçirilmesinde görev alın.

 4. Testlerin sadece işlevsel gereksinimleri değil işlevsel olmayan gereksinimleri de kapsayacak şekilde olması için yönlendirme yapın

 5. Testlerin koşturulması ve raporlanması sırasında test ekipleri ile birlikte çalışın.

Bu yazımda bir iş analisti olarak daha etkin ve verimli çalışmanız için size kısa bir rehber oluşturdum. Her bir alışkanlık ile yerine getireceğiniz iş analistlerinin temel görev listesini de verdim. Görevler elbette bu kadar değil. Blogumuzda yer alan diğer iş analizi yazılarımızda IIBA metodolojisine göre iş analistine ait görevleri okuyabilirsiniz. Bu konuda açılan eğitimlere katılıp bilgilerinizi pratik uygulamalar ile pekiştirebilirsiniz.

Başarılar dilerim...


320 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page