top of page

Başarısız Proje Örneği : FoxMeyer ERP

FoxMeyer, 1993 yılında, 5 Milyar dolarlık değeriyle, ABD’nin en büyük 4. İlaç dağıtım firmasıydı. FoxMeyer, verimliliğini artırmak amacıyla, 35 Milyon dolarlık bir kurumsal kaynak yönetimi projesi başlattı. Bu proje, bir SAP sisteminin ve bir veri ambarı otomasyon sisteminin alınması ve Anderson Danışmanlık firmasına bu iki sistemin entegrasyonu ve canlıya geçirilmesi çalışmalarının yaptırılmasını kapsıyordu. Ancak 1996 yılında FoxMeyer battı ve rakip bir firmaya 80 Milyon dolar gibi cüz’i bir fiyata satıldı.

Hatanın nedenleri bilindik nedenlerdi. Birincisi, FoxMeyer gerçekçi olmayan agresif bir zaman çizelgesi kurguladı. Öyle ki, bu plana göre, bütün sistem 18 ay gibi bir sürede hayata geçirilecekti. İkincisi, projeyi kendileri için tehdit olarak gören veriambarı çalışanları projeye yeterli desteği vermediler. Mevcut 3 veriambarı kapatıldıktan sonra, otomasyona dahil edilecek birinci veriambarına sabotaj düzenlendi. Envanterdekilere işçiler tarafından zarar verildi ve böylelikle siparişler gerçekleşemedi.


Sonuç olarak, yeni sistem, değiştirilmeye çalışılan eski sistemden daha az imkan ve kaabiliyetler sunabildi. 1994 yılı itibariyle, SAP sistemi bir gecede ancak 10.000 sipariş işleyebilirken, eski sistemde hizmet veren main-frame, aynı sürede 420.000 sipariş işleyebiliyordu. Bu arada FoxMeyer, SAP ve Anderson firmalarını en iyi elemanlarını projeye atamak yerine, projeyi yeni yetme elemanları için bir eğitim projesi olarak görmek ve buna göre davranmakla suçladı.

İflastan 2 yıl sonra, 1998 yılında, FoxMeyer, SAP ve Anderson firmalarının herbiri için, planlanan yerlerin 4’te birinde sistemi çalışır hale getirmeleri için tahmin edilenin 2 katı fiyat ödediği iddaisıyla, 500 Milyon dolarlık dava açtı.  Davalar 2004 yılında bir kısmı reddedilerek karara bağlandı.

Son söz:

  • Hiç kimse başarısız olmak için proje planı yapmaz, ancak proje olumsuz da sonuçlansa da, mevcut operasyonlarınızın buna rağmen sorunsuz devam etmesini mutlaka sağlanmalıdır.

  • Proje öncesi yeterli iş analizi faaliyetleri gerçekleştirilerek isabetli proje zaman tahminler yapılmalı ve paydaşlar doğru tespit edilmelidir.

  • Proje süresince paydaş etki analizleri yapılarak paydaşlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme aktiviteleri yapılmalıdır.

726 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page