top of page

Gereksinim Toplamada İş Analistinin Yaptığı Yanlışlar

Projelerde gereksinimlerin ortaya çıkartılması (requirment elicitation) iş analistinin temel görevlerinden biridir. İş analistinin ortaya çıkarttığı gereksinimler projelerde ürün kapsamını tanımlamaktadır. Tecrübeli iş analistleri bu faaliyetleri yerine getirirken önceki deneyimleriyle öğrendiği teknikleri kullanır. Yapmaması gereken yanlışlardan da uzak durur.


Bir önceki yazımızda iş analistlerinin gereksinim ortaya çıkartma çalışmaları sırasında uyması gereken 10 altın kuraldan bahsetmiştik. Bu yazımızda da iş analistlerinin gereksinim ortaya çıkartırken kaçınması gereken genel hatalardan bahsedeceğiz.


İş analistleri gereksinim ortaya çıkartma faaliyetleri kapsamında genellikle aşağıdaki yanlışları yapmaktadırlar:

  • İhtiyaç görüşmesi yaptığı paydaşını anlamadan anlamış gibi yapmak.

  • Bildiği yeni bir teknolojiyi temel alarak çözüm odaklı düşünüp gereksinim toplama faaliyetlerini bu çözüme uyacak şekilde hareket etmek.

  • İhtiyaç önceliklendirmesinde paydaş öncelik belirtimini dikkate almamak.

  • İhtiyaçları dokümante ederken ihtiyaçlara önceliklerini yazım dilinde belirtmemek. Örneğin, ‘olması gereken’, ‘sahip olmalı’, ‘sahip olabilir’ ve ‘olur’ (MoSCoW ilkesi olarak bilinir) şeklinde ifade etmemek.

  • Geliştirilecek olan sistemin gerçek kullanıcı ve uygulayıcılarına yönelik yetersiz görüşmeler yapmak.

  • İhtiyacı netleştirip kök nedenini tam ortaya koymadan çözüm gereksinimlerinin geliştirilmesine başlamak.

  • İhtilaflı veya tam anlaşılmayan konuları derinlemesine sormak ve irdelemekten ziyade açık bir şekilde kabul ve varsayımlar yapmak.

Bu maddeler iş analistinin meslek yaşamı boyunca karşılaşabileceği, yapabileceği yanlış davranışlardır. Bu davranışların sergilenmesi proje için risk oluşturmaya başlaması demektir.

Oysaki iş analistinin görevli olduğu bir projede gereksinimlerin ortaya çıkartılmaya çalışılması müşterinin/kullanıcının istediğini sunulmasını sağlayan açık, net, özlü ve anlaşılmış bir gereksinimleri seti oluşturma işidir.


Pena Akademi, olarak iş analistinin bu en temel görevinin ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle vermiş olduğumuz iş analizi ve proje yönetimi eğitimlerinde gereksinim ortaya çıkartılması ve proje kapsamının sağlanması konusunda detaylı bilgiler vermekteyiz. Vermiş olduğumuz proje yönetimi, iş analizi, yazılım testleri ve süreç yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.!

68 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page