top of page

İş Analistleri için Temel Yetkinlikler

IIBA BABOK v3.’e göre iş analizi, bir işletmede ihtiyaçları belirleyerek ve paydaşlara değer sağlayacak çözümler önererek değişimin oluşmasını sağlamaktır. Bu amaçla BABOK®v3. Rehberi’nde tanımlanmış iş analizi görevlerini yapan kişilere İş Analisti denir. İş Analistleri, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgileri kurum içerisindeki çeşitli kaynaklardan keşfeder, sentezler ve analiz ederek stratejik değişimin başlamasına öncülük ederler. Bu öncülük rolü bazen koçluk (mentorluk) bazen de liderlik şeklinde gelişir. Hangisi kapsamında olursa olsun iş analisti, altlarında yatan sorun ve sebeplerle birlikte paydaşların gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkartmaya çalışır.  Bu çalışmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş analistinin Bilgi Alanlarında verilen görevleri yerine getirebilecek alan bilgisine ve tekniklere hakim olmasının yanında BABOK v3.’de anlatılan temel yetkinliklere de sahip olması beklenmektedir.  BABOK v3. göre temel yetkinlikler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

Analitik Düşünme ve Problem ÇözmeDavranışsal Özelliklerİş Bilgisiİletişim YetenekleriEtkileşim YetenekleriAraçlar ve Teknolojiler

Bu yetkinliklerin bir kişide toplanması iyi bir iş analisti olacağı anlamına gelmeyecektir. Tüm hayatta olduğu gibi iş analisti için en doğru yaklaşım “denge” sağlamaktır. Yani bir iş analisti hem teknik hem de sosyal açıdan yetkin olmalıdır.İş analistinin yaptığı çalışmaya göre farklı özelliklerinin ön plana çıkması gerekebilir. Örneğin iş analizi faaliyetlerinin planlanmasında analitik düşünce, problem çözme, araç ve teknoloji yetkinlikleri daha ön planda bulunurken; iş analizi bilgisinin ve gereksinimlerin ortaya konulmasında iş bilgisi, iletişim ve etkileşim yetenekleri daha ön planda olacaktır.

Bir iş analisti tüm bu sosyal yetkinliklerini geliştirmenin yanında mesleğinde daima kendisine yardımcı olacak teknikleri de öğrenmelidir. Böylece mesleğinin gereklerini daha iyi kavrayabilir ve yerine getirebilir duruma gelecektir.

BABOK v3. gerek getirdiği yeni teknikler ile ve gerekse de yeniden yapılandırılan temel yetkinlikler ile İş Analizi mesleğinin bir teknik ve sosyal yetkinlikler bütünü olduğunu göstermektedir.

356 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page