top of page

İş Analizi, IIBA BABOK Ver.3.0 ve İş Analizi Yetkinlikleri

İş analizi, bir organizasyonda ortaya çıkan bir sorunun ortadan kaldırılması, bir fırsatın yakalanması veya yasal bir zorunluluğun yerine getirilerek kuruma değer katılması adına çözümler ortaya koymak ve bu çözümlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak değişimin sistematik bir şekilde uygulamasını sağlamaktır.

İş analizi ile yeni ilgilenmeye başlayanlar genellikle iş analizini proje ile ilişkilendirirler. Oysaki iş analizi kurumların stratejik amaçlarına yönelik hedeflerini gerçekleştirmesinin her aşamasında uygulanır. İş analizinin gerçek hedefi kurumun stratejik hedeflerine ulaşması adına kendisi ve paydaşları ilgilendiren kök nedene/nedenlere ulaşmak ve bunlara yönelik değişim stratejileri sunmaktır.

Bu sistematik değişim için International Institute of Business Analysis (IIBA), iş analistinin bu görevleri nasıl yerine getireceğine dair en iyi pratiklerin incelenmesiyle oluşturulmuş uluslar arası metodolojiyi tanımlamıştır. Nisan 2015’de bu metodolojiyi içeren BABOK Ver.3.0 sürümü yayınlanmıştır. BABOK Versiyon 3.0 göre iş analsitinin takip edeceği metodoloji, 6 bilgi alanı altında yer alan 30 görev ile tanımlanmıştır. Bunun yanında bu görevlerin icrası sırasında kullanılacak teknikler de BABOK içerisinde verilmiştir.  Bir iş analistinin bu görevlerde başarılı olması bu teknikleri bilmesinin yanında iş analizi faaliyetlerini destekleyen ve bu faaliyetlerin icrasını kolaylaştıran temel yetkinliklerde BABOK içerisinde tanımlanmıştır. İş analistleri mesleklerinde başarılı olmak istiyorlarsa görevlerin ve teknikleri öğrenmelerinin yanında bu yetkinliklerini de geliştirmeleri gerekmektedir.

112 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page