top of page

İş Analizi Nedir?

IIBA BABOK 2.0’a göre  iş analizi “bir kurumun stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için hedeflerle ilgili paydaşlar arasında bir köprü görevi üstlenerek onların yapısını, temel prensiplerini, isteklerini ve işlevlerini anlamayıp çözümler sunmak için kullanılan görevler ve teknikler bütünü” şeklinde tanımlanmıştır.


İş analizi internet üzerinde araştırdığımızda karşımıza “var olan veya yeni oluşturulan veya optimize edilmesi istenen bir işe yönelik bir sürecinin tanımlanması ve otomasyona geçirilmesi için gerçekleştirilen analiz faaliyetleri” şeklinde de diğer bir tanıma da rastlanır.  Bu konu daha çok insan kaynakları vb. süreçlerin tanımlanması ve otomasyonunda karşılaşılır.Pena Akademi İş Analizi eğitimleri IIBA metodolojisinin öğrenilmesine ve CBAP/CCBA sertifikasına hazırlığa yönelik olup ilk tanımı kapsamındadır. Bu tanımdan hareketle iş analistleri kurumun stratejik hedeflerini anlamayı, bu hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenleri tanımlamayı, yapılacaklara yönelik paydaşlar arasında köprü görevi üstlenerek gerçek ihtiyaçlarını ortaya konulmasını sağlarlar.


İş analizi faaliyetlerinde birçok iş analizi bilgisi üretilir. Bu bilgiler BABOK’ta anlatılan farklı teknikler kullanılarak analiz edilip sentezlenir. Buradan hareketle paydaşlar tarafından ortaya konulan septomların (ihtiyaçların) kök nedenine yani gerçek sebebine ulaşmaya çalışılır.  Bu görev yerine getirilirken çok farklı paydaşlarla muhatap olunur. Bu nedenle iş analisti aynı zamanda bu paydaşlar arasında mütercimlik görevini de üstlenerek kurum içerisinde sağlıklı iletişimin gerçekleşmesine de sebep olur.


İş analizinin odağında kurumun stratejik amaçları bu amaçlara yönelik belirlenen hedefleri vardır. Aynı zamanda eğer ortaya çıkmışsa yakalanması gereken bir fırsat veya yerine getirilmesi gereken yasal bir zorunluluk da iş analizi faaliyetlerinin başlatılması için bir nedendir.

85 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page