top of page

İş Süreçleri Yönetimi (Business Prosess Management-BPM)

Bir kurumun misyon ve vizyon hedeflerini yerine getirebilmek, tanımlanan stratejiyi proje ve programlar vasıtasıyla hayata geçirebilmek için gerçekleştirilmesi gereken süreç mimarisinin ortaya çıkartılması, mimari içerisindeki iş süreçlerinin tanımlanması, iş akışlarının çıkartılması, süreç hedefleri doğrultusunda akışların optimizasyonu, uygulamalar sırasında süreç aktivitelerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi için ortaya konulan stratejik yaklaşıma “İş Süreçleri Yönetimi (Businness Process Management)” denir.


İş süreci (business process), bir işletmede, belirli bir “iş amacının”  gerçekleştirilmesi  için yapılan birbirine bağımlı etkinlikler dizisidir. Örneğin, üretim yapan bir kurumda siparişin alınmasından ürünün teslimine kadar devam eden işler dizisi bir iş sürecidir. Bu dizi içerisinde sipariş, üretim, teslimat ve tahsilat gibi aşamaların tümü sürecin içerdiği birer iştir. Ayrıca bu aşamaların her biri de kendi başlarına ayrı birer alt süreçtir.


İş süreç yönetimi (Business process management – BPM) kuruluşun iş süreçlerinin daha etkin, daha verimli ve daha yeterli hale getirilmesini amaçlar. Böylece, insan hatalarını azaltmak ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak hedeflenir.  İş analistleri ve/veya süreç mühendisleri,  iş süreçlerinin keşfedilmesi, iş süreçlerinin uygun tekniklerle yazılıp çizilmesi, iş süreçleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, muhtemel sorun noktalarının tespit edilmesi, sorunların giderilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması ve bütün bunların doğru tekniklerle ölçülmesi ve belgelenmesi çalışmalarını “iş süreç yönetimi çalışmaları” olarak icra ederler.


Süreç Yönetimi aşağıdaki adımlar kapsamında gerçekleştirilir:

  • Mevcut durum analizinin yapılması

  • Hedeflenen yapının tespit edilmesi

  • Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması

  • Tıkanıklıkların ve darboğazların tespit edilmesiİyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması

  • Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi

Görüldüğü üzere  bu adımlar IIBA İş Analizi Metodolojisindeki Kurumsal Analiz bilgi alanındaki görevlerle örtüşmektedir. Bu örtüşme aynı zamanda kullanılan teknikler açısından da benzerlik göstermektedir. Bu nedenle Toplam Kalite yönetimi, ISO 9001-2008, Süreç performans ölçümleri ve süreç iyileştirme çalışmaları İş Analizi çalışmalarından ayrı düşünülmemelidir.


Sonuç olarak, bir kurumun sağlıklı bir süreç yönetimi altyapısı oluşturabilmesi için, Bu açıdan iş analistleri ve süreç mühendisleri kurumsal değişim ve birleşim çalışmalarında beraber çalışmalıdırlar.


Pena Akademi olarak gerek İş Analizi eğitimlerimi gerekse de İş Süreçleri Analiz ve Yönetim eğitimlerimizi bu iş birlikteliğinin farkında olarak şekillendirmekteyiz. Bu alanda verdiğimiz eğitim ve danışmanlıklar ile sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.

282 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page