top of page

İki Akran: İş Analizi ve Yazılım Testi

Geliştirilen yazılımın en az derecede hata içermesi ve gereksinimleri en üst seviye karşılanması için yazılım test eylemlerinin proje yaşam döngüsü içerisinde en erken safhada başlaması gerekmektedir. Yazılım Test Mühendisleri, erken safhalarda başlayan test eylemleri ile muhtemel hataları yazılım geliştirme sürecinin en erken safhalarında bulmayı ve bulunan hataların düzeltilmesini amaçlarlar.


2009 yılında yayınlanan ve Amerika’daki yazılım projelerini inceleyen CHAOS raporuna göre projelerin %48 gereksinim kaynaklı hatalardan dolayı başarısız olmaktadır. Bunun temel sebebi projenin başında İş Analistleri tarafından gerçekleştirilen iş analizi faaliyetlerinin yeterli başarıyı gösterememesidir. İş analizi faaliyetleri ile ortaya çıkartılan gereksinimlerin açık, net, anlaşılır, tutarlı yazılmaması, yeterince detaylandırılmaması veya yazılan belirtimlerin tasarıma tam olarak aktarılmaması, ya da yazılan gereksinimden fazla/az tasarım modüllerinin oluşturulması bu başarısızlığın kök nedeni olarak tespit edilmiştir. İş analizi safhasından kaynaklanan hataların, kodlamada ya da yazılım testleri sırasında tespit edilmesi ek düzeltici faaliyetleri gerektirir. Bu aşamadaki düzeltici faaliyetler de ekstra maliyet, zaman ve iş gücü demektir. Hatta hatanın ciddiyetine göre tasarımın yeniden yapılması bu da yazılımın yeniden kodlanması demektir. Bu nedenle test eylemleri iş analizi faaliyetleri ile paralel yürütülmesi gereksinim kaynaklı hataların daha erken safhalarda tespit edilmesine ve daha az maliyet, zaman ve iş gücü ile düzeltilmesine neden olacaktır.

İş analizi safhasında yazılım test mühendisleri gereksinimlerin doğruluğunu, test edilebilirliğini mutlakla tek tek değerlendirmelidir. Bunun yanında her bir gereksinim için doğrulama metodolojisine karar verilmeli, buna göre test stratejisini belirleyip test hazırlıkları yapılmalıdır.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page