top of page

İnovasyon için İş Analizi

Rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri kendilerini, hizmetlerini ve hizmet yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri, değiştirmeleri ve yenilemeleri ile gerçekleşebilir. Bu geliştirme, değiştirme ve yenileme için gerçekleştirilen faaliyetlere “inovasyon” denir.  İnovasyon bir işletme için bir anlık yapılan bir faaliyetten çok kurum kültürü haline getirilmiş sürekli gelişim ve değişim faaliyetidir. Bu sayede kurum içerisinde yeni fikirlerin ortaya çıkması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

Bir işletme inovasyon faaliyetlerini başarılı bir şekilde nasıl gerçekleştirilebilir denildiğinde karşımıza “İş Analizi” çıkmaktadır. İş analizi,  bir işletmenin karşılaştığı bir problemi aşabilmesi, pazarda öngördüğü bir fırsatı yakalayabilmesi veya kendisi için gerekli bir yasal zorunluluğu yerine getirebilmesi adına işletmenin kendisinin belirlediği stratejik hedeflerine uygun gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir.İnovasyon yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek için sürekliliği olan bir faaliyettir.  İş Analizi de benzer şekilde aynı hedefler ve kurum içerisinde sürekliliği olan bir eylemdir.  Bu perspektiften inovasyon ile iş analizi bir  işletme için aynı şeyi hedeflemektedir. Her ikisi de işletmenin kendisi için belirlediği stratejik amaç ve hedeflerine ulaşması için gerçekleştirilen görevler ve teknikler bütünüdür. Başarılı bir inovasyon sistematik bir yaklaşım ile sağlanabilir. İşte bu noktada iş analiz yaklaşımının sunduğu yaklaşım bu sistematiğin oluşturulması sağlar. Böylece işletme için inovasyon faaliyetleri bir sürece bağlanmış ve kalıcı hale getirilmiş olur. Bu yaklaşıma göre

Öncelikle işletme için “ne gerektiğini” ifade eden “iş ihtiyacı” tanımlanır.Bu ihtiyaçtan hareketle kurumun mevcut durumu üzerinde çalışılır.Mevcut durumdan hareketle stratejik değişim için olması gereken durum tanımlanır.Böylece iki durum arasındaki farklar ve bu farkları ortadan kaldıran çözümler üzerinde çalışılır. Ortaya konulan her bir çözüm için fizibilite gerçekleştirilerek en uygun çözüme ulaşılmaya çalışılır.Tüm fizibileteler tamamlanınca tüm çözümler değerlendirilerek en uygun stratejik değişim bulunur ve işletmenin karar vericileri önüne sunulur.

Görüldüğü gibi iş analizi faaliyetleri içerisinde gerçekleştirilen bu görevler aslında iyi bir inovasyon için de gerçekleştirilmesi için gereken temel adımlardır.

Sonuç olarak iş analizi sürecinin işletildiği kurumlarda daha inovatif fikirlerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin katma değeri yüksek proje, ürün, hizmet ve sürece dönüştüğü görülür. Bu nedenle başarılı bir inovasyon işletme içerisinde uygulanan iyi bir iş analizi sürecinden geçer.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page