top of page

PMP Olmak mı? Olmamak mı?

Her meslek alanında kariyerine yeni başlayan insanların iş başvurularında sunabilecekleri en temel kanıtları o meslek alanında aldıkları eğitimleridir. Hiçbir iş tecrübesi olmadan bir iş için değerlendirilmenizi sağlayan en temel unsur, o iş alanında aldığınız eğitimlerdir. Bu eğitim ister meslek edindirme kursları aracılığıyla alınan bir eğitim olsun, isterse örgün bir eğitim yöntemi ile alınan lisans derecesi olsun, eğitimin en belirgin kanıtı o eğitim için size verilen ve başarımınızı gösteren belge, sertifika veya diplomadır.


Sözünü ettiğimiz (kurumsal onaylı) belgeler ilk işe girme aşamasında çok etkin olsa da, kariyerinizin ilerleyen dönemlerinde, özellikle de ilk beş yıl sonrasında başvuracağınız her işte, işe alınmanız hakkında verilecek karar noktasında, ilgili alanda kazandığınız bil-yap deneyiminiz çok daha etkili olacaktır. Çalıştığınız kurumların ilgili sektördeki konumları ve saygınlığı, o kurumlarda yer aldığınız projelerde üstlendiğiniz görevlerdeki etkinliğiniz vb. pek çok tecrübeye dayalı bilgi sizin işe alınmanız veya alınmamanız hakkında en belirgin ipuçları olacaktır.


Burada Ziya Paşa’nın meşhur sözünü hatırlatmak isterim: “Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”. Günümüz Türkçe’si ile açıklayacak olursak, bir kişinin değeri işi ile ölçülür, lafları ile değil; eserlerine bakarak bir insan hakkında değerlendirme yapmak daha doğrudur.


Kısacası, herhangi bir meslek dalında sizin itibarınız, kariyerinizin orta ve uzun vade değeri o alanda ortaya koyduğunuz eserleriniz ile ölçülecektir.


Bununla birlikte, son zamanlarda dünyada pek çok uzmanlık alanında uygulanmakta olan ve meslek erbaplarının uzmanlıklarını onaylayan çok çeşitli sertifikalar yaygınlık kazandı. Proje Yönetimi eğitimi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Fakülteleri’nde akademik olarak öğretilse de, mühendisliğin her alanında uygulanmakta olan bir uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Mesleki yetkinliğin ispatı olan bu tür sertifikalardan birisi de Proje Yönetimi alanında verilen, Project Management Professional (PMP) sertifikasıdır. Amerika’da kurulmuş olan Project Management Institute (PMI) tarafından verilen bu sertifika tüm dünyada kabul görmüş saygın bir sistemdir.


Aslında, mesleki sertifikaların insanların bilgi seviyesine bir şey kattığını söylemek doğru olmaz. Aksine, bir kişinin bir alanda sahip olduğu bil-yap tecrübesinin önceden belirlenmiş, genel kabul görmüş bir ölçüm sistemine göre yeterliliğini ortaya koyar sertifikalar.


PMP sertifikasının da temel işlevi aslında budur. PMI tarafından düzenlenen sınavlar sonucunda alacağınız PMP sertifikası, aslında sizin proje yönetimi konusundaki bil-yap tecrübenizi artırmaktan ziyade, mevcut yetkinliğinizin yeterliliğini ispatlayan bir sertifikadır.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page