top of page

Yazılım Projelerinde Test Planlama

Bir yazılım projesinde ürünün en hatasız ve müşteri gereksinimlerini karşılar şekilde müşteri önüne konulabilmesi için iyi şekilde test edilmesi gereklidir. Başarılı bir test sürecinin ilk adımı proje kapsamında test faaliyetlerinin planlanmasıdır. Test planı ile öncelikli olarak gerçekleştirilecek test aktiviteleri üzerinde odaklanılması ve test süresince ihtiyaç duyulacak olan iletişimin hatasız şekilde tanımlanması hedeflenilir. Bunu yanında başarılı bir test sürecinin geçirilebilmesi için gerekli rol ve sorumlulukların tanımı, görev paylaşımının gerçekleştirilmesi, test stratejisinin ve test dokümantasyon yapısının tanımlanması, testlerin başlama ve bitiş kriterlerinin belirlenmesi ve test sonuçlarının ne şekilde değerlendirileceği üzerine çalışmalar gerçekleştirilir. Tüm bu adımların ilk adımı proje içerisindeki diğer tümleşik (kalite güvence planı, risk planı, yazılım geliştirme planı vb.) planlar gibi  test planın geliştirilmesidir.  İyi bir test planı için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi önerilir:

 1. İlk olarak proje kapsamındaki test faaliyetlerinin amacı, hedefleri, testin kapsamı ve proje kapsamında hangi seviye testlerin gerçekleştirileceği belirlenmelidir.

 2. Test kaynaklı riskler ve genel test stratejisi tanımlanmalıdır.Her bir test seviyesi için testlerin giriş ve çıkış kriterleri tanımlanmalıdır.

 3. Proje safhaları boyunca hangi test aktivitelerinin gerçekleştirileceği belirlenmeli ve proje yaşam döngüsü ile entegrasyonu sağlanmalıdır.

 4. Hangi safhada nelerin test edileceği, testlerle ilgili rol ve sorumlulukların tanımı gerçekleştirilmelidir.

 5. Proje içerisinde test faaliyetlerinin nasıl yönetileceği ve test sonuçlarının nasıl raporlanıp değerlendirileceği tanımlanmalıdır.

 6. Test analiz safhası ve test tasarım aktivitelerinin zaman planlamasını yapılmalıdır.

 7. Test başlatma, durdurma ve yeniden başlatma aktivitelerinin tanımlanması ve zaman planlaması yapılmalıdır.

 8. Test planı içerisinde tanımlanan tüm aktiviteler için kaynakların ataması mutlaka gerçekleştirilmelidir.

 9. Test dokümantasyon ayrıntı seviyesi, yapısı ve şablonları tanımlamalıdır.

 10. Hata yönetim süreci tanımlanmalı ve yineleme test stratejisi belirlenmelidir.

 11. Test aktivitelerinin ölçümü ve değerlendirilmesi için metrikler tanımlanmalıdır.


Bir proje içerisinde yukarıdaki adımların gerçekleştirilmesi proje için başarılı bir test sürecinin ilk adımının yapılması anlamına gelecektir. Ancak iyi bir planlama test sürecinin de başarılı sonuçlanacağının garantisi değildir. Önemli olan ortaya test edilebilir iyi bir ürün konulması ve test planında tanımlananların başarılı bir şekilde uygulanarak test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Ancak bu sayede daha az hatalı ve müşteri gereksinimlerini karşılayan ürünler müşteriye verilebilir.


Dr. Ali GÜRBÜZ

96 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page