top of page

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım projelerinde hedeflenen ürünün hatalardan arındırılması ve hedeflenen gereksinimleri karşıladığının gösterilmesi amacıyla kullanılan en önemli araçlardan biri yazılım testleridir. Bu alanda kariyer planlaması yapmak isteyenlerin öncelikle yazılım testinin ne olduğunu ve neyi amaçladığının iyi içselleştirmesi gereklidir. Literatür incelendiğinde çok farklı şekilde “Yazılım Test” tanımının yapıldığı görülecektir.  Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

  • Test geliştirilen yazılımın hata bulmak amaçlı işletilme sürecidir.

  • Yazılım testi geliştirilen bir bilgisayar programının kalitesinin ölçülmesi için kullanılan bir süreçtir.

  • Yazılım testi, bir programın davranışını dinamik yöntemlerle, sonsuz bir küme içinden belirli sayıda seçilen test durumlarını kullanarak, beklenen davranışa uymadığı durumları bulma işlemidir.

  • Bir sistemin veya bileşenin belirli koşullar altında çalıştırılması, sonuçların gözlenmesi veya kaydedilmesi ve belirli özelliklerinin değerlendirilmesi sürecidir .

  • Test, hata bulma amaçlı planlı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler dizisi, bir doğrulama metodudur.

  • Bir yazılım öğesinin mevcut ve olması gereken koşullar arasındaki farkın bulunarak analiz edilmesi ve yazılım öğesinin özelliklerini değerlendirilmesi sürecidir.

  • Test bir yazılım ürününün zayıf yönlerini veya makul hatalarını keşfetmek için gerçekleştirilen bir süreçtir.

  • Geliştirilen yazılım içerisinde hataların bulunması ve bunların düzeltildiğinin gösterilmesidir.Tüm bu tanımlara bakıldığında görülmektedir ki test, “geliştirilen yazılımın işlevsel olarak çalıştığını ve bu çalışmayla kullanıcı ihtiyaçlarının doğru bir şekilde sağlandığının” gösterilmesidir.

Yazılım Test Mühendisleri bu nedenle gereksinimler üzerinde titizlikle çalışmalı, her bir gereksinim için gereken işlevselliğin nasıl gösterileceği kararlaştırılmalı ve buna göre test tasarımları gerçekleştirilmelidir.


Yazar: Dr. Ali GÜRBÜZ

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page