Online

IIBA® CBAP Sertifika Sınavı Eğitimi

Eğitimin Süresi 

40 saat (16 gün)

 • Eğitimimiz belirlenen günlerde saat 20.00-  22.30 saatleri arasında online eğitim platformumuz üzerinden eğitmenimiz ile karşılıklı canlı ortamda gerçekleştirilir.

 • Eğitim içerisinde 100'e yakın soru çözümü gerçekleştirilir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kapsamında IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org ) tarafından oluşturulmuş Level 3 CBAP sertifikasına yönelik 35 saatlik iş analizi metodolojisi, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar pratik örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin pratikte kullanılmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

 • IIBA tarafından tanımlanmış evrensel iş analizi metodolojisinin öğrenilmesi,

 • IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmiş BABOK v3 içeriğine sahip en güncel iş analizi metodolojisini uygulamak,

 • IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen Level 3 CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli olan 35 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve sınavlara hazırlanma,

 • Eğitimde anlatılan bilgileri kurumunuzda uygulayarak proje iş analizi süreçlerini iyileştirme ve yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi,

 • Proje analiz süreçlerinin ve gereksinim ortaya çıkartma faaliyetlerinin kalitesinin yükselmesi,

Kimler Katılmalı 

 • IIBA Level 3 CBAP sertifika sınavına girmek isteyenler

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

Eğitimin İçeriği

İş Analizine Giriş

 • Projeler Neden Başarısız Olur?

 • Projelerde İş Analistinin Rolü nedir?

 • IIBA Metodolojisi ve BABOK v3

 • İş Analizinin Temel Kavramları

 • Proje Yaşam Döngüsü

 • Proje Rolleri ve Yetkinlikleri

 • Proje Paydaşları

 • Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir?

Strateji Analizi

 • Kurumsal Değişim için Mevcut Durumun değerlendirilmesi

 • Kurumsal Değişim için gelecek durumun tanımlanması

 • Değişime yönelik Açıklarının Belirlenmesi

 • Değişime yönelik risklerin değerlendirilmesi

 • Değişim Stratejisinin tanımlanması

 • Teknikler: Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz,Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi

İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi

 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

 • Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği

 • Bilgi Toplama ve Bilgi Ortaya Çıkarma Arasındaki Fark

 • İş Analizi Bilgisi Ortaya Çıkarma Çalışmalarına Hazırlık

 • İş Analizi Bilgisi Nasıl Ortaya Çıkartılır?

 • İş Analizi Bilgisi Ortaya Çıkarma Faaliyetlerine Teyit Nasıl Alınır?

 • Ortaya Çıkartılan Bilgilerin Paylaşılması

 • Ortaya Çıkarma Faaliyetlerine Etkin Paydaş Katılımı

 • Teknikler: Beyin Fırtınası, Doküman Analizi, M ülakatlar, Anketler, Odak Grup Çalışmaları, Çalıştaylar,  İş birlikli Oyunlar

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Gereksinimler Neden İlişkilendirilmelidir?

 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği Nedir, Nasıl Sağlanır?

 • Gereksinimlerin Sürdürülebilir Kılınmasının Nedenleri Nedir?

 • Gereksinimler Önceliklendirilmeli Midir? Neden?

 • Gereksinim Değişiklikleri Nasıl Kontrol Altında Tutulur? Nasıl Ölçülür?

 • Gereksinimler Nasıl Tasdik Ettirilir? Neden Gereklidir?

 • Teknikler: Temel Çizgisi Alma, Sign-off, Madde Takibi, Moscow Analizi, Timeboxing/Budgeting, Oylama

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,

 • Değişime Yönelik Gereksinim Tanımlanması ve Modellemesi

 • Gereksinimlerin Kalite Açısından Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinimlerin Mimari Yapısının Tanımlanması

 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması

 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözümün Tavsiyesi

 • Teknikler: Kontrol Listeleri, Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi, Kullanım Durumları ve Senaryolar

Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması

 • Çözüm Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözüme Yönelik Kurumsal Kısıtların Değerlendirilmesi

 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Öneriler

 • Teknikler: Kabul ve Değerlendirme Kriterleri, Öğrenilen Dersler

İş Analizi Yetkinlikleri

 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme

 • Davranışsal Özellikler

 • İş Alanı Bilgisi

 • İletişim Becerileri

 • İlişki Yönetimi

 • Araçlar ve Teknoloji

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım