top of page

Gereksinim Toplamada 10 Altın Kural

Gereksinimlerin ortaya çıkartılması (requirments elicitation) iş analistinin temel görevlerindedir. Aynı zamanda proje yönetiminin ana unsurlarından biridir. Projede kapsam yönetimi denildiğinde karşımıza proje kapsamı ve ürün kapsamı çıkmaktadır. Gereksinimler projede ürün kapsamının tanımlanmasıdır. Bir projenin başarıyla sonuçlanmasının en temel göstergesi müşterisinin ihtiyacını gören ve kullanılabileceği bir ürün teslim edilmesidir. Bu da başarılı bir gereksinim toplama sürecinin sonucunda gerçekleştirilebilir.


Bir proje başladığında ekibin elinde genellikle müşterinin projeden beklentilerini ifade eden bir miktar ihtiyaç vardır. Projenin başarısı bu ihtiyaçlardan doğru paydaş gereksinimlerine ulaşılmasına bağlıdır. Bu görev yukarda da belirttiğim üzere iş analistinin asli görevidir. Bunu icra ederken aşağıdaki 10 altık kural iş analistinin rehberi olacaktır:


  1. Müşterinin istediği varsayılmamalıdır. Mutlaka ona sorulmalı ve doğrulanmalıdır.

  2. Kullanıcı projenin başından itibaren proje içerisinde bir paydaş olarak yer almalı ve onun gereksinimleri açık ve doğru bir şekilde toplanmalıdır.

  3. Elde edilen gereksinimler üzerinden ürün kapsamı net tanımlanmalı ve üzerinde anlaşılmalıdır.

  4. Gereksinimlerin doğru, net, anlaşılır, tutarlı, yalın, test edilebilir olduğu doğrulanmalıdır.

  5. Şüpheye düşüldüğü herhangi bir anda konu ivedilikle ilgili paydaşla görüşülmeli ve açıklığa kavuşturulmalıdır.

  6. Gereksinim dokümanları üzerinde anlaşılmış olmalı ve toplanan gereksinimler bu dokümanlar vasıtasıyla ilgili paydaşlar ile paylaşılmalıdır.

  7. Elde edilen her bir gereksinimin teyidi alınmalı ve onaylatılmalıdır.

  8. Tüm gereksinimler elde edilesiye ve üzerinde anlaşılasıya kadar işin nasıl yapılacağı (çözüm gereksinimleri) konusu üzerinde çalışmaktan kaçınılmalıdır.

  9. Tasarım başlamadan önce mutlaka paydaş gereksinimleri için ilgili paydaşlardan ve müşteriden onay alınmalıdır.

  10. İhtiyaç duyulması durumunda gereksinimlerin anlaşılması ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için prototipler geliştirmekten çekinilmemelidir.

Gereksinim toplama, projelerde önemli görevlerden biridir. Bu görevin doğru icrası proje başarısı ile doğrudan ilgilidir. Bu görev iş analistlerinin asli görevlerinden biridir.


Pena Akademi olarak verdiğimiz İş Analizi eğitimlerinde İş analistlerine bu görevin doğru bir şekilde nasıl icra edebilecekleri pratik örnek ve bilgilerle anlatmaktayız. Vermiş olduğumuz proje yönetimi, iş analizi, yazılım testleri ve süreç yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

606 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page