top of page

Uluslararası İş Analizi Sertifika Sınavı Eğitimi

Eğitimin Süresi 

5 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kapsamında uluslararası alanda düzenlenen sertifika sınavlarına yönelik 35 saatlik iş analizi metodolojisi, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar pratik örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin pratikte kullanılmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

 • Uluslararası arası sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli olan 35 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve sınavlara hazırlanma,

 • Eğitimde anlatılan bilgileri kurumunuzda uygulayarak proje iş analizi süreçlerini iyileştirme ve yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi,

 • Proje analiz süreçlerinin ve gereksinim ortaya çıkartma faaliyetlerinin kalitesinin yükselmesi,

Kimler Katılmalı 

 • Sertifika sınavına girmek isteyenler

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

Eğitimin İçeriği

İş Analizine Giriş

 • Projeler Neden Başarısız Olur?

 • Projelerde İş Analistinin Rolü nedir?

 • İş Analizinin Temel Kavramları

 • Proje Yaşam Döngüsü

 • Proje Rolleri ve Yetkinlikleri

 • Proje Paydaşları

 • Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir?

Strateji Analizi

 • Kurumsal Değişim için Mevcut Durumun değerlendirilmesi

 • Kurumsal Değişim için gelecek durumun tanımlanması

 • Değişime yönelik Açıklarının Belirlenmesi

 • Değişime yönelik risklerin değerlendirilmesi

 • Değişim Stratejisinin tanımlanması

 • Teknikler: Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz,Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi

İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi

 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

 • Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği

 • Bilgi Toplama ve Bilgi Ortaya Çıkarma Arasındaki Fark

 • İş Analizi Bilgisi Ortaya Çıkarma Çalışmalarına Hazırlık

 • İş Analizi Bilgisi Nasıl Ortaya Çıkartılır?

 • İş Analizi Bilgisi Ortaya Çıkarma Faaliyetlerine Teyit Nasıl Alınır?

 • Ortaya Çıkartılan Bilgilerin Paylaşılması

 • Ortaya Çıkarma Faaliyetlerine Etkin Paydaş Katılımı

 • Teknikler: Beyin Fırtınası, Doküman Analizi, M ülakatlar, Anketler, Odak Grup Çalışmaları, Çalıştaylar,  İş birlikli Oyunlar

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Gereksinimler Neden İlişkilendirilmelidir?

 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği Nedir, Nasıl Sağlanır?

 • Gereksinimlerin Sürdürülebilir Kılınmasının Nedenleri Nedir?

 • Gereksinimler Önceliklendirilmeli Midir? Neden?

 • Gereksinim Değişiklikleri Nasıl Kontrol Altında Tutulur? Nasıl Ölçülür?

 • Gereksinimler Nasıl Tasdik Ettirilir? Neden Gereklidir?

 • Teknikler: Temel Çizgisi Alma, Sign-off, Madde Takibi, Moscow Analizi, Timeboxing/Budgeting, Oylama

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,

 • Değişime Yönelik Gereksinim Tanımlanması ve Modellemesi

 • Gereksinimlerin Kalite Açısından Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinimlerin Mimari Yapısının Tanımlanması

 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması

 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözümün Tavsiyesi

 • Teknikler: Kontrol Listeleri, Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi, Kullanım Durumları ve Senaryolar

Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması

 • Çözüm Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözüme Yönelik Kurumsal Kısıtların Değerlendirilmesi

 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Öneriler

 • Teknikler: Kabul ve Değerlendirme Kriterleri, Öğrenilen Dersler

İş Analizi Yetkinlikleri

 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme

 • Davranışsal Özellikler

 • İş Alanı Bilgisi

 • İletişim Becerileri

 • İlişki Yönetimi

 • Araçlar ve Teknoloji

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page