top of page

Uygulamalı Gereksinim Tanımlama ve

Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Süresi 

3 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcılara aşağıdaki konuların uygulamalı şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır:

 • Bir projenin hedeflerine ulaşabilmesi için etkin bir gereksinim yönetim sürecinin nasıl olması gerektiği,

 • Analizlerin doğru şekilde yapılması ve gereksinim onay döngüsünün nasıl kısaltılabileceği

 • Projelerde değişik sebeplerden ortaya çıkan kapsam kaymasının nasıl önüne geçilebileceği,

 • Projeler için etkin ve uygulanabilir bir değişiklik yönetim sisteminin nasıl olması gerektiği,

 • Proje kapsamında üretilen analiz dokümanlarının uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun bir şekilde nasıl hazırlanacağı,

 • Üretilen analiz dokümanlarının diğer paydaşları da kapsayacak şekilde nasıl daha anlaşılır bir hale getirilebileceği,

 • Değişiklik yönetiminde etki analizlerinin nasıl gerçekleştirileceği

 • Daha doğru, daha kaliteli projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesinin nasıl sağlanacağı,

 • Proje analiz süreçlerinin ve gereksinim ortaya çıkartma faaliyetlerinin kalitesinin nasıl yükseltileceği,

 • Gereksinim tanımlama ve değişiklik yönetim sürecinde iş analisti ve proje yöneticisinin rol paylaşımının nasıl olacağı,

Kimler Katılmalı 

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler,

 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

 • Yazılımcılar, Proje Yöneticileri, Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları

Eğitimin İçeriği

Kapsam Yönetimine Giriş

 • Projeler Neden Başarısız Olur?

 • Proje Yaşam Döngüsü

 • Gereksinim Yaşam Döngüsü

 • Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir?

 • Proje Kapsam Yönetimi

 • Kapsamın Belirlenmesi

 • Kapsam Yönetimi Süreci

 • Kapsamının Başlatılması

 • Kapsamının Planlanması

 • Kapsamının Tanımlanması

 • Kapsamının Doğrulanması

 • Kapsam Yönetiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

 • Kapsam Değişiklik Yönetimi ve Denetimi

Gereksinim Tanımlama ve Gereksinim Yönetimi

 • Kavramlar

 • Süreçler

 • Problem Analizi

 • Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Gereksinimlerin Tanımlanması

  • Use Case

  • User Story

  • Business Rules Analysis

  • Prototyping

  • Brainstorming

  • Traceability Matrices

  • Focus Groups

  • Impact Analysis

  • Workshops

  •  İş birlikli Oyunlar

  • Temel Çizgisi Alma,

  • Sign-off

  • Moscow Analizi,

  • Timeboxing/Budgeting

 •  Gereksinimlerim İlişkilendirilmesi

 •  Gereksinim Statülerin İzlenmesi

 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği

 • Gereksinimler Önceliklendirilmesi

 • Gereksinim Değişiklikleri Nasıl Kontrol Altında Tutulması Ölçülmesi

 • Gereksinimlerin Tasdik Ettirilmesi

 • Gereksinimlerin Kalite Açısından Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinimlerin Mimari Yapısının Tanımlanması

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page