top of page

Online 

Uygulamalı İş Analistliği Eğitimi

Eğitimin Süresi 

60 saat

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kariyerini ulusal ve uluslararası alanlarda İş Analisti olarak devam ettirmek isteyen katılımcılar içindir.

Kazanımlar

 • Bu eğitim ile bilişim sektörünün ihtiyacı olan uluslararası iş analizi standartlarını ve iş analizi tekniklerini bilen, gerçekleştirdiği çalışmalarda en güncel yazılımları kullanarak iş analizi bilgilerini belgelendirebilen İş Analistlerini yetiştirilecektir.

 • Eğitim sonunda elde edilecek bilgi ve tecrübe ile geniş bir alanda iş bulabilme imkânı vardır

Kimler Katılmalı 

 • Bu eğitim kariyerini ulusal ve uluslararası alanlarda İş Analisti olarak devam ettirmek isteyen katılımcılar içindir. 

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

Eğitimin İçeriği

İş Analizi ve Süreçleri

 • Uluslararası İş Analizi Sertifikasyonları Genel Bilgilendirme

 • Dünyada İş Analistliğine İlişkin Gelişmeler

 • İş Analizi Süreçlerinde Yaşanan Problemler ve Çözümsel Yaklaşımlar

Strateji Analizi

 • Kurumsal Değişim için Mevcut Durumun değerlendirilmesi

 • Kurumsal Değişim için gelecek durumun tanımlanması

 • Değişime yönelik Açıklarının Belirlenmesi

 • Değişime yönelik risklerin değerlendirilmesi

 • Değişim Stratejisinin tanımlanması

 • Teknikler: Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz, Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi

 • Uygulama

İş Analizi Planlaması ve Yönetimi

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi

 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

 • Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

Gereksinimlerin Ortaya Çıkarılması ve Gereksinim Yönetimi

 • İhtiyaç ve Gereksinim Tanımı

 • Gereksinim Çeşitleri (İş, Kullanıcı, Çözüm Gereksinimleri)

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi

 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

 • Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

Gereksinim Analizi ve Dokümantasyonu

 • Davranış Modelleri ve UML Teknikleri

  • Fonksiyonel İş Senaryosu (Functional Use Cases)

  • Sistem İş Senaryosu Dokümanları (System Use Case)

  • İş Kuralları (Business Rules)

  • UML (Unified Modeling Language)

 • Veri Modelleri

  • Sınıf Diyagramları (Class Diagrams)

  • Öge-İlişki Çizenekleri (Entity Relationship Diagrams)

 • İş / Süreç Akış Modelleri

  • Data Akış Diyagramları (Data Flow Diagrams)

  • Aktivite Diyagramları (Activity Diagrams)

  • Durum Diyagramları (State Diagrams)

  • Akış Şemaları (flowcharts)

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,

 • Değişime Yönelik Gereksinim Tanımlanması ve Modellemesi

 • Gereksinimlerin Kalite Açısından Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinimlerin Mimari Yapısının Tanımlanması

 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması

 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözümün Tavsiyesi

 • Teknikler: Kontrol Listeleri, Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi, Kullanım Durumları ve Senaryolar

Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması

 • Çözüm Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözüme Yönelik Kurumsal Kısıtların Değerlendirilmesi

 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Öneriler

 • Teknikler: Kabul ve Değerlendirme Kriterleri, Öğrenilen Dersler

İş Analizi Yetkinlikleri

 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme

 • Davranışsal Özellikler

 • İş Alanı Bilgisi

 • İletişim Becerileri

 • İlişki Yönetimi

 • Araçlar ve Teknoloji

 Yazılım Yaşam Döngüsü Sürecinde İş Analizi

 • IIBA İş Analizi Yaklaşımı

 • İş Analizi ve Proje Yönetimi İlişkisi

 • CMMI Olgunluk Değerlendirmesi

Yazılım Testi ve İş Analizi

 • Test ve Doğrulama Teknikleri

 • Kullanıcı Kabul Testleri (User Acceptance Test)

Öğrenilecek Tekniklerden Bazıları

Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz,Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi, Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları, Beyin Fırtınası, Doküman Analizi, Mülakatlar, Anketler, Odak Grup Çalışmaları, Çalıştaylar,  İş birlikli Oyunlar,Temel Çizgisi Alma, Sign-off.

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page