top of page

MS Project ile Proje Yönetimi

Eğitimin Süresi 

2 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı  bir projenin MS Project proje yönetim yazılımı kullanılarak baştan sona planlanması, izlenmesi ve ve yönetiminin öğrenilmesidir. Bu eğitimin tamamlanması ile katılımcı proje yaşam döngüsünü MS Project yardımıyla hayata geçirmeyi öğrenmiş olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Proje Yönetimi konusunda pratik tecrübe edinmek isteyenler,

 • Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulamalı şekilde arttırmak isteyenler

Programın Kazanımları

 • MS Project ile İş kırılım yapısının oluşturulması, iş paketlerinin ve proje çıktılarının belirlenmesi.

 • İş paketlerine ait proje faaliyetlerinin belirlenmesi,

 • Faaliyetler arası ilişkilerin tanımlanması,

 • Proje kaynaklarının ve kaynak takvimlerinin tanımlanması,

 • Kaynakların aktivitelere atanması.

 • Projenin kritik yolu üzerindeki faaliyetlerin otomatik olarak tespit edilmesi.

 • Kaynakların üzerindeki fazla yükleme problemlerinin otomatik olarak tespit edilmesi,

 • Kaynak takvimlerindeki değişikliklerin projeye olan etkilerinin otomatik olarak tespit edilmesi,

 • Görsel raporlama ve özel tablolar ile proje ilerleyişinin raporlanması..

Eğitimin İçeriği

Görevler

 • Proje Faaliyetlerinin Girilmesi

 • Proje Bilgilerinin Oluşturulması

 • WBS’in Oluşturulması

 • Özet ve tekrarlayan görevler

 • Kilometre Taşları

 • Görev Türlerinin ayarlanması

 • Görevlere Ait Kısıtların Girilmesi

 • Görevlerin arası mantıksal ilişkilerin kurulması

Kaynaklar

 • Kaynak Havuzunun Oluşturulması (çalışma, malzeme ve maliyet)

 • Kaynaklara Ait Maliyet Parametrelerinin Oluşturulması

Ara Yüzlerin Gösterilmesi

 • GANTT görünümün yorumlanması

 • Görev ve Kaynak Kullanımı Ara Yüzlerinin Kullanılması

 • Projenin ağ diyagramı ve kritik yolun gösterilmesi

 • İzleme Ara Yüzünün Gösterilmesi

 • Takvim Ara Yüzü

Tabloların gösterilmesi ve yorumlanması

 • Projenin geç başlama, bitirme ve bolluk tablosu

 • Projenin maliyet tablosu gösterilmesi ve yorumlanması

 • Projenin özet tablosu

 • Projenin izleme tablosu

 • Projenin çalış tablosu

 • Projenin fark tablosu

Fazla Kaynak Yüklenmesinin Çözümlenmesi

Proje Temelinin Oluşturulması

Projenin İlerletilmesi

İlerlemelerin İzlenmesi

Kazanılmış Değer Analizi

 • Gerçekleşen değerlerin girilmesi

 • Çıkan değerlerin yorumlanması

Grafik gösterimleri ve raporlamaları Raporlar

 • Proje özetinin raporlanması

 • Projenin kritik görevlerinin raporlanması

 • Projenin bütçesinin raporlanması

 • Projenin görev kullanımının raporlanması

 • Projenin fazla yüklenmiş kaynaklarının raporlanması

 • Rapor çıktılarının yönetilmesi (logo, tarih)

 • Gelişmiş rapor özelliklerinin ayarlanması

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page