top of page

PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitimin Süresi 

5 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin zamanı ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, PMP sertifikası almak isteyen proje yöneticilerini  PMI Proje Yönetim Metodolojisi konusunda bilgi ve becerilerini artırarak sertifika sınavına hazırlamaktır. Eğitim PMP sertifika sınavına girmenin ön şartı olan 35 saatlik resmi Proje Yönetimi eğitimi karşılamaktadır. Bu eğitim PMBOK Guide’ın (ver.6)  en güncel versiyonu üzerinden verilmektedir.

EĞİTİM içeriğimiz PMI yeni 1 Temmuz 2020'de başlayacağı sınav yapısına uygun şekilde anlatılmakta olup, yeni sınav yapısına yönelik olası soru tipleri de eğitim içerisinde incelenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Her sektörden Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,

 • Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler

 • PMP sertifika sınavına girmek isteyenler

Programın Kazanımları

 • Proje yönetimi konusundaki teorik bilginin uygulamalı pratik bilgiye dönüştürülmesi,

 • Proje kapsamının doğru şekilde belirlenmesi ve tüm proje boyunca ortaya çıkan değişiklik talepleri doğrultusunda doğru şekilde yönetilmesi,

 • Evrensel standartlara uygun proje planlama süreçlerini kullanarak doğru proje planı geliştirmeyi, gerçekçi zaman, süre, efor ve bütçe tahminleri yapmayı,

 • Uluslararası standartlara uygun proje gözlem ve kontrol süreçleri kullanarak proje ilerleyişini doğru şekilde ölçmeyi,

 • Gerçekçi performans öngörülerinde bulunarak proje risklerini doğru belirlemeyi ve yönetmeyi,

 • Projeleri planlanan zamanda, planlanan kapsamla ve planlanan bütçe içerisinde tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı,

 • PMP sınavına giriş ön şartı olan 35 saatlik resmi Proje Yönetimi eğitimini,

bilimsel temelleri ile öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

Proje Yönetimi Çerçevesi

 • Proje ve Proje Yaşam Döngüsü Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • Portfolyo, Program ve Proje İlişkisi

 • Süreçler ve Standartlar

 • Proje Yönetim Süreçleri Proje Yönetim Süreçleri Grupları

 • Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Başarısını Etkileyen Faktörler

 • Proje, Program, Portföy ve Operasyon Kavramları

Proje Yöneticisi ve Yetkinlikleri

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni

 • Proje Yöneticisinin Tanımı

 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek

 • Liderlik Tipleri

 • Kişilik Tipleri

Proje Paydaşları ve Özellikleri

 • Müşteri

 • Sponsor

 • Kaynak Yöneticisi

 • Proje Yönetim Ekibi

 • Proje Ekibi

Proje Başlatma Süreçleri

 • Başlatma Belgesinin Yayınlanması

 • Paydaşların Tanımlanması

Proje Planlama Süreçleri

 • Planlamaya Genel Bakış

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması

 • Gereksinimlerin Derlenmesi/Ortaya Çıkartılması

 • Kapsamın Tanımlanması

 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

 • Aktivitelerin Tanımlanması

 • Aktivitelerin Sıralanması

 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

 • Süre Tahminleme Teknikleri

 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

  • Kritik Yol Analizi

  • Kaynak Optimizasyon Teknikleri

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması

 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

 • Maliyet Tahminleme Teknikleri

 • Bütçenin Belirlenmesi

 • Kalite Yönetiminin Planlanması

 • Kaynak Yönetiminin Planlanması

 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

 • İletişim Yönetiminin Planlanması

 • Risk Yönetiminin Planlanması

 • Risklerin Tanımlanması

 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi

 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi

 • Risk Yanıtlarının Planlanması

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması

  • Sözleşme Tipleri

 • Paydaş Katılımının Planlanması

 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Proje Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi

 • Kaynakların Sağlanması

 • Ekibin Geliştirilmesi

 • Ekibin Yönetilmesi

 • İletişimin Yönetilmesi

 • Risk Yanıtlarının Uygulanması

 • Tedariklerin Yürütülmesi

 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi

 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

 • Kapsamın Onaylanması

 • Kapsamın Kontrolü

 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

 • Maliyetlerin Kontrolü

 • Kazanılmış Değer Analizi

 • Performans Raporlama

 • Kalitenin Kontrolü

 • Kaynakların Kontrolü

 • İletişimin İzlenmesi

 • Risklerin İzlenmesi

 • Tedariklerin Kontrolü

 • Paydaş Katılımının İzlenmesi

Proje Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page