top of page

PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitimin Süresi 

5 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin zamanı ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, PMP sertifikası almak isteyen proje yöneticilerini  PMI Proje Yönetim Metodolojisi konusunda bilgi ve becerilerini artırarak sertifika sınavına hazırlamaktır. Eğitim PMP sertifika sınavına girmenin ön şartı olan 35 saatlik resmi Proje Yönetimi eğitimi karşılamaktadır. Bu eğitim PMBOK Guide’ın en güncel versiyonu üzerinden verilmektedir.

EĞİTİM içeriğimiz PMI tarafından 2021 yılında duyurulan YENİ PMP sınavına hazırlık müfredatı ile uyumlu bir eğitimdir

Kimler Katılmalı

 • Her sektörden Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,

 • Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler

 • PMP sertifika sınavına girmek isteyenler

Programın Kazanımları

 • Proje yönetimi konusundaki teorik bilginin uygulamalı pratik bilgiye dönüştürülmesi,

 • Proje kapsamının doğru şekilde belirlenmesi ve tüm proje boyunca ortaya çıkan değişiklik talepleri doğrultusunda doğru şekilde yönetilmesi,

 • Evrensel standartlara uygun proje planlama süreçlerini kullanarak doğru proje planı geliştirmeyi, gerçekçi zaman, süre, efor ve bütçe tahminleri yapmayı,

 • Uluslararası standartlara uygun proje gözlem ve kontrol süreçleri kullanarak proje ilerleyişini doğru şekilde ölçmeyi,

 • Gerçekçi performans öngörülerinde bulunarak proje risklerini doğru belirlemeyi ve yönetmeyi,

 • Projeleri planlanan zamanda, planlanan kapsamla ve planlanan bütçe içerisinde tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı,

 • PMP sınavına giriş ön şartı olan 35 saatlik resmi Proje Yönetimi eğitimini,

bilimsel temelleri ile öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

İş Ortamı

 • Giriş

 • Stratejik Hizalama

 • Proje Faydaları ve Değer

 • Organizasyonel Kültür ve Değişiklik Yönetimi

 • Proje Yönetişimi

 • Proje Uyumu

Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma

 • Ekip Oluşturma

 • Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme

 • Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma

 • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme

 • Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme

 • Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme

 • Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma

Projeye Başlama

 • Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi

 • Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi

 • Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi

 • Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Ürünlerin/Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi

 • Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Proje Yönetişim Yapısının Kurulması

 • Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi​​​

İşleri Yapma

 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi

 • İletişimin Yönetilmesi

 • Paydaş Katılımının Sağlanması

 • Proje Eserlerinin Oluşturulması

 • Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi

 • Projedeki Sorunların Yönetilmesi

 • Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması

İşleri Yolunda Yürütme

 • Ekibe Liderlik Yapma

 • Ekip Performansını Destekleme

 • Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma

 • Fikir Ayrılıklarını Yönetme

 • Paydaşlarla İşbirliği Yapma

 • İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma

 • Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma

İş Ortamını Dikkate Alma

 • Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme

 • Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme

 • Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma

 • Organizasyonel Değişimi Destekleme

 • Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page