top of page

Proje Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Süresi 

2 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile bir proje boyunca üretilmesi gereken/önerilen dokümantasyonlar hakkında uygulamalı eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Eğitim süresince anlatılan teorik bilgiler sektörde kullanılan şablonlar üzerinden örneklendirilerek anlatılacaktır. Böylece KOBİ’ler için kendilerine ait kurulsal proje yönetim dokümantasyon şablon seti de oluşturulmuş olacaktır.

Kazanımlar

 • Proje yönetimi konusundaki teorik bilginin uygulamalı pratik bilgiye dönüştürülmesi,

 • Uluslararası standartlara uygun proje şablonlarının öğrenilmesi,

 • Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış süreçlerinde girdi ve çıktı olarak kullanılan dokümanların tanınması,

 • Proje dokümanların doldurulma prensiplerinin anlaşılması,

 • Proje form, rapor, değişiklik ve hata kayıt prensipleri,

Teorik bilimsel temelleri ve pratik uygulamaları ile öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

 Proje Öncesi ve Başlangıç Aşaması

 • İş Gerekçesi Dokümanı

 • Proje talep formunun Hazırlama

 • Paydaş ve Risk Analizi Dokümanları

 • Proje Başlatma Bildirimi (Proje Beratı)

Proje Bütünleşik Planlarının Hazırlanması

 • Proje Yönetim Planı

  • Zaman Çizelgesi Yönetimi

   • İş Kırılım Yapısı Sözlüğü Hazırlama

   • Aktivite Listesi Hazırlama

   • Kilometretaşı Listesi Hazırlama

   • Zaman Çizelgesi(Gantt Grafiği) Hazırlama

  • Kaynak Yönetimi

   • Aktivite Kaynak Gereksinimleri Hazırlama

   • Rol ve Sorumluluklar dokümanının hazırlanması

   • Proje Organizayon Şemasının Hazırlanması

   • Ekip Listesi

   • Ekip Çalışma Anlaşması

  • Mali Yönetim

  • Varsayım & Kısıtlar

 • Gereksinim Yönetimi Planı

 • Kalite Yönetimi Planı

 • Konfigürasyon Yönetim Planı

  • Değişiklik Yönetim Sürci,

  • Değişiklik Talep Formu

 • Test Yönetimi Planı

 • Risk Yönetimi Planı

 • Yazılım/Donanım Geliştirme Planı

 • Performans Yönetim Planı

Proje Dokümanlarını Hazırlama

 • Gereksinim Dokümanının Hazırlama

  • Gereksinim İzleme Matrisi Hazırlama

  • Proje Kapsam Dokümanının Hazırlama

 • Tasarım Dokümanları

 • Test Gereksinim Dokümanları

 • Test Senaryoları

 • Test Sonuç Raporları

 • Toplantı Tutanakları

 • Gözden Geçirme Çalışması Dokümanları

 • Problem/Hata Kayıt Formları

 • Tedarik Talep Formları

 • Ürün Kabul Formaları

 • Risk Değerlendirme Kayıtları

 • Ekip Performans Değerlendirme Formları

 • Proje Performans Raporu

 • Alınan Dersler Kayıt Formu

 • Proje Kapanış Raporu

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page