top of page

Projelerde Risk Yönetimi

Eğitimin Süresi 

3 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Proje Risk Yönetimi : Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecidir.

Bu eğitim ile Proje Risk Yönetim bilgi alanı ve yönetim süreçlerine ait metodoloji, vaka çalışmaları ve uygulamalı egzersizlerle öğrenilmesini amaçlanır.

Kimler Katılmalı

 • Proje Yönetim Ofisi çalışanları ve Proje Yöneticileri,

 • İş Birimleri Yöneticileri Yöneticileri

 • İş Analistleri

 • Kalite ve Süreç sorumluları,

 • Bilgi Teknolojileri Yöneticileri

 • Uzmanlar, Danışmanlar

 • Proje Yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Takım Liderleri,

 • Proje Üyeleri.

Eğitimin İçeriği

Riskleri Belirlemek

 • Proje başarısı adına araç ve teknikleri, risk yönetimi en iyi pratikleri uygulamak

 • Risk yönetim planını oluşturmak (RPM)

 • RMP modelinin içeriğini analiz etmek

 • RMP`nin kabul görmüş standart şablolununu oluşturmak

 Proje riskini tanımlamak

 • Ortak proje risk kaynakları

 • Etki tepki analizi için Ishikawa diagramı oluşturmak

 • Kontrol listeleri kullanmak

 • Üst seviye riskleri organizasyonun değerlendirmesine sunmak

Risk kayıt sistemi geliştirmek

 • Risk kayıt modelinin içeriğini analiz etmek

 • Risk kayıt sistemi oluşturmak için kabul görmüş bir şablon uygulamak

 • Riskleri proje paydaşlarıyla paylaşmak

 • Riskleri gelecekte yapılacak değerlendirmeler için dokümante etmek

 • Nitel ölçümlere göre riskleri analiz etmek

Tanımlanmış risklerin olasılık ve etki analizlerini işlemek

 • Olasılık ve etki matrisi

 • Nitel analizlerin gelişmiş uygulamaları

 • Analiz sonuçlarını önceliklendirme

Proje risklerini sıralama

 • Kabul edilen ve edilmeyen risklerin arasındaki farkları ortaya koymak

 • Projedeki risklerin rakkamsal etkileri

 • Maliyet ve zaman hedeflerine yakalama olasılıklarını belirlemek

 • Beklenmeyen durum rezervlerini hesaplamak

 • Gerçekleşen maliyetlere göre riskleri sıralandırmak

Analiz için araçlar

 • Expected Monetary Value (EMV)

 • 3 nokta tahminlemeler

 • Olasılık dağılımları

 • Delphi tekniği

Risk yanıt planlama

 • Kabul etme / Kaçma

 • Transfer / Azaltma

 • Yararlanmak / Paylaşmak /Geliştirmek

Beklenmeyen durum planları oluşturmak

 • En kötü senaryoyu belirlemek

 • Güvenlik seviyesini yeniden hesaplamak

 • Risk bütçesini sonlandırmak

 • Risk yanıt süreçlerini uygulamak

 • Belirsizlik altında karar veremek

Beklenti teorisinin pratik uygulamaları

 • Fayda teorisi

 • Nesnelliği geliştirme araçları

 • Ödeme tabloları kullanımıyla getiri maksimizasyonu

 • Karar ağaçları / Bilinmeyen risklerle başetme

Risk izleme ve kontrol

 • Risk denetim, farklılık raporları ve rezerv analizleriyle tanımlı riskleri eşleştirmek

 • Risk eşik değerleri ile riskleri önceden sezebilmek

 • Kazanılmış değer analizi (EVA) kullanarak riskleri ölçümlemek

 • Etkin değişiklik kontrolu yapıldığından emin olmak

Güvenilir bir değişiklik talep süreci geliştirmek

 • Düzeltme aktiviteleri önermek

 • Proje deneyimini kullanmak

Proje risk raporu oluşturmak

 • Neler öğrenildi, risk veritabanına koymak

 • Hataların değerini tespit etmek

 • Süreç iyileştirmeden emin olmak

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page