top of page

İş Süreçleri Yönetimi ve Analizi Eğitimi

Eğitimin Süresi 

2 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bir kurumun misyon ve vizyon hedeflerini yerine getirebilmek, tanımlanan stratejiyi proje ve programlar vasıtasıyla hayata geçirebilmek için gerçekleştirilmesi gereken süreç mimarisinin ortaya çıkartılması, mimari içerisindeki iş süreçlerinin tanımlanması, iş akışlarının çıkartılması, süreç hedefleri doğrultusunda akışların optimizasyonu, uygulamalar sırasında süreç aktivitelerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi için ortaya konulan stratejik yaklaşıma “İş Süreçleri Yönetimi (Businness Process Management) denir.

İş süreci (business process), bir işletmede, belirli bir “iş amacının”  gerçekleştirilmesi  için yapılan birbirine bağımlı etkinlikler dizisidir.

İş süreç yönetimi (Business process management – BPM) kuruluşun iş süreçlerinin daha etkin, daha verimli ve daha yeterli hale getirilmesini amaçlar.

Bu eğitimde iş süreçlerinin nasıl analiz edileceği, tasarlanacağı, modelleneceği ve dokümante edileceğinin öğrenilmesini amaçlanır.

Kimler Katılmalı 

 • Süreç Yöneticileri

 • İş Analistleri

 • Değişikli Yönetim Birimi Sorumluları

 • İş Süreçleri yönetim disiplinlerini uygulayan, başlamayı planlayan yöneticiler

 • İş birimi çalışanları

 • Uzmanlar

 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu yöneticiler

 • Proje Yönetim Ofisi (PYO) Yöneticileri

 • Proje Yöneticileri

 • Kalite Yöneticileri

Eğitimin İçeriği

 • Süreç Yönetimi ve İş Süreçleri Yönetimine Giriş

 • Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim

 • Toplam kalite yönetimi

 • Organizasyonel yapı (rol ve sorumluluklar, RACI şemaları)

 • Süreçleri sınıflandırma, süreçleri belirleme

 • Süreç hiyerarşisi oluşturma

 • Süreç tanım formu oluşturma, süreç tanımlama

 • Süreç iş akış şemaları oluşturma

 • Süreç haritası oluşturma

 • Süreç Analizi

 • Veri Toplama Teknikleri

 • Süreç metriklerini oluşturma

 • Süreç performans kriterlerini belirleme

 • Süreç Yönetim Sistemi

 • İyileştirilecek süreçleri belirleme

 • Süreç iyileştirme ve uygulama

 • Süreç Olgunluk Matrisi,

 • İç ve Dış Denetim

 • Grup Çalışmaları

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page