top of page

 Uygulamalı İş Analistliği Eğitimi

Eğitimin Süresi 

3 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kapsamında uluslararası iş analizi metodolojisi, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar anlatılmakta ve bu metodolojinin kullanılmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

 • Evrensel ve en güncel  iş analizi metodolojisinin öğrenilmesi,

 • Uluslararası  arenada  kullanılan ve İş Analizi alanında düzenlenen sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli  hazırlanma,

 • Eğitimde anlatılan bilgileri kurumunuzda uygulayarak proje iş analizi süreçlerini iyileştirme ve yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi,

 • Proje analiz süreçlerinin ve gereksinim ortaya çıkartma faaliyetlerinin kalitesinin yükselmesi,

Kimler Katılmalı 

 • Uluslararası sertifika sınavına girmek isteyenler

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

 • İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,

 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

Eğitimin İçeriği

Temel İş Analizi Kavramları

 • İş Analizi ve Süreçleri

 • IIBA® CBAP ve CCBA Sertifikasyonları Genel Bilgilendirme

 • Dünyada İş Analistliğine İlişkin Gelişmeler

 • İş Analizi Süreçlerinde Yaşanan Problemler ve Çözümsel Yaklaşımlar

 • Proje Yaşam Döngüsü ve Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü

İş Analistinin Rol ve Sorumlulukları

 • Projelerde İş Analistinin Rolü nedir ?

 • Ürün Geliştirme Faaliyetlerinde İş Analistinin Rolü nedir ?

 • Süreç Tanımlama ve Süreç Yönetiminde İş Analistinin Rolü nedir ?

 • Kurumsal Mimari Perspektifinde İş Analistinin Rolü nedir ?

Uluslararası  IIBA İş Analizi Metodolojisi 

 • Strateji Analizi

 • İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi

 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği

 • Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,

 • Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması

Gereksinimlerin Modellenmesi ve Kayıt Altına Alınması

 • İhtiyaç Nedir ?

 • Gereksinim Nedir ?

 • Gereksinim Çeşitleri 

 • Gereksinim Yazma Teknikleri 

 • Gereksinimlerin Belgelendirilmesi

IT Faaliyetlerinde İş Analizi

 • Ön Analiz/Talep Analizi

  • Mevcut Durum Analizi

  • Hedef Durum Tanımlanması

  • Risklerin Değerlendirilmesi

  • Çözüm Alternatiflerinin Belirlenmesi

  • İş Gerekçesinin Hazırlanması (Vaka Çalışması)

 • Detay Analizi

  • İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması​

  • Ortaya Çıkartma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

  • Gereksinimlerin Doğrulanması ve Önceliklendirilmesi

  • Gereksinim Dokümanlarının Oluşturulması ve Onaylanması

 • Geçiş Aşaması

  • Çözüme Ait verilerin toplanması

  • Çözümün Değerlendirmesi

  • Kurumsal kısıtların belirlenmesi

  • Çözüme ait kısıtların belirlenmesi

  • Fayda Arttırıcı önlemler önerilmesi

Ürün Sahipliği (Product Ownership)

 • ​Ürün sahipliği nedir?  

 • Rol ve sorumlulukarı nelerdir?​

İş Analistinin Yetkinlikleri

Örnek Uygulamalar

Öğrenilecek Tekniklerden Bazıları

Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz,Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi, Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları, Beyin Fırtınası, Doküman Analizi, Mülakatlar, Anketler, Odak Grup Çalışmaları, Çalıştaylar,  İş birlikli Oyunlar,Temel Çizgisi Alma, Sign-off.

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page