top of page

Uygulamalı Temel Proje Yönetimi

Eğitimin Süresi 

3 günlük bir eğitimdir.

Şirketlere özel kapalı sınıf eğitimlerimizin tarihi ve süresi firmalar ile karşılıklı belirlenir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile proje yönetim süreçlerinin, proje yaşam döngüsü boyunca nasıl yürütüldüğünün uygulamalı olarak öğrenilmesi hedeflenmektedir. Eğitim süresince anlatılan teorik bilgiler MS Project kullanılarak pratik uygulamaya dönüştürülecektir.

Kazanımlar

 • Proje yönetimi konusundaki teorik bilginin uygulamalı pratik bilgiye dönüştürülmesi,

 • Proje kapsamının doğru şekilde belirlenmesi ve tüm proje boyunca ortaya çıkan değişiklik talepleri doğrultusunda doğru şekilde yönetilmesi,

 • Evrensel standartlara uygun proje planlama süreçlerini kullanarak doğru proje planı geliştirmeyi, gerçekçi zaman, süre, efor ve bütçe tahminleri yapmayı,

 • Uluslararası standartlara uygun proje gözlem ve kontrol süreçleri kullanarak proje ilerleyişini doğru şekilde ölçmeyi,

 • Gerçekçi performans öngörülerinde bulunarak proje risklerini doğru belirlemeyi ve yönetmeyi,

 • Projeleri planlanan zamanda, planlanan kapsamla ve planlanan bütçe içerisinde tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Teorik bilimsel temelleri ve pratik uygulamaları ile öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

Proje ve Yönetişim

 • Proje Yönetiminden Ne Anlıyoruz?

 • Proje ve Proje Yaşam Döngüsü Nedir?

 • Portfolyo, Program ve Proje Üçgeni

 Projeyi Başlatmak

 • Proje Başlatma Çalışmaları ve Belgelendirilmesi

 • Projeyi Paydaşları ile Yönetmek

 • Uygulama

  • Proje Başlangıç Belgesinin Yazılması

  • Proje Paydaşlarının Belirlenmesi ve Paydaş Analizi

 Projeyi Planlamak

 • Süreç Nedir? Planlama Süreci ve Proje Yönetim Planı arasındaki ilişki

 • Proje Performans Göstergelerinin Oluşturulması

  • Kapsam Göstergesi

  • Zaman Göstergesi

  • Maliyet Göstergesi

 • Temel Proje Yönetim Planları

  • İletişim ve Paydaş Yönetim Planları

  • Kaynak Yönetim Planı

  • Risk Planlaması

  • Proje Kalite Yönetim Planı

  • Tedariklerin Planlanması

 • Uygulama

  • Örnek Bir Çalışma için;

   • Proje Yönetim Planının Oluşturulması

   • Proje Kapsamının Belirlenmesi ve Kapsam Bildiriminin Hazırlanması

   • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

   • Proje Zaman Planının Oluşturulması

    • Aktivitelerin Belirlenmesi ve Sıralanması

    • Aktivitelerin Kaynak ve Zaman Tahminlerinin Yapılması

    • Zaman Planının Oluşturulması

   • Proje Bütçesinin Belirlenmesi

   • Proje Performans Ölçüm Temel Çizgisinin Oluşturulması

   • Risk Listesinin Oluşturulması

 Projenin Yürütülmesi

 • Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Proje’de Kalite Güvence Faaliyetleri

 • Ekip Yönetimi ve Çatışmaların Giderilmesi

 • Paydaş ve İletişim Yönetimi

 • Tedarik Yönetimi

 Projenin Gözlem ve Kontrolü

 • Proje Faaliyetlerin Gözlem ve Kontrolü

 • Paydaş Yönetimi ve İletişimin Kontrolü

 • Risk Kontrolü

 • Entegre Değişiklik Kontrol Süreci

 • Kalite Kontrolü ve Testler

 • Tedariklerin Kontrolü

 • Uygulama

  • Proje İlerleyişinin Proje Zaman Planına İşlenmesi

  • Değişiklik Talebi Doldurulması ve Etki Analizi

  • Değişiklik Kayıtlarının Tutulması

Projenin Kapatılması

 • Proje veya Safhanın Kapatılması

 • Uygulama

  • Alınan Derslerin Dokümante Edilmesi

  • Proje Kapanış Raporunun Oluşturulması

Detaylı bilgi almak için info@penaakademi.com adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

bottom of page