top of page

İş Analizinde Araç ve Teknikler: SWOT Analizi Nedir?

Yönetim biliminde stratejik planlama amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir. Bu teknik ile bir projenin, organizasyonun ya da kişinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri analiz edilir.

SWOT kelimesi Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşur. SWOT analizi projelerin planlama süreçlerinin önemli bir parçasıdır.

  • Güçlü Yönler (Strengths) :Proje hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan organizasyonun niteliklerini temsil eder.

  • Zayıf Yönler (Weaknesses) :Projenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen nitelikleri temsil eder.

  • Fırsatlar (Opportunities) : Projenin hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan dış koşullar.

  • Tehditler (Threats) :Projeye, projenin hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek, zarar verebilecek dış koşullar.

Güçlü yönler ve zayıf yönler genellikle organizasyonun içerisinde kaynaklanır. Fırsatlar ve Tehditler ise genellikle organizasyonun dışından kaynaklanmaktadır.

Bir SWOT analizi gerçekleştirirken aşağıdaki tablodan faydalanılabilir.SWOT analizi gerçekleştirildikten sonra aşağıdaki sorular ile bu analizi daha faydalı hale getirilebilir:

  • Güçlü yanlarımızı nasıl kullanabiliriz?

  • Her bir zayıf noktamızı nasıl ele alabiliriz?

  • Her bir fırsattan nasıl faydalanabiliriz?

  • Her bir tehdide karşı nasıl korunabiliriz?

SWOT analizi ile bir organizasyon, bir proje kendisine ait o anki durumu (As-Is) tespit etmiş olur. Organizasyon ya da proje kendisine ait güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek gelişim fırsatlarını ortaya çıkarmış olur. Aynı zamanda çoğunlukla ihmal edilen politik ve çevresel faktörlerinde farkına varılmış olunur. Yeni fikirlerin doğmasında faydalı bir tekniktir.


Bu teknikleri başarılı olması organizasyon içerisinde etkin uygulanmasına bağlıdır. Oysaki çoğu kurum tespit edilen bu maddeler üzerinde düşünmek yerine bu şekilde tespitleri listeler halinde derlemeyi tercih eder. SWOT analizinin başarısı eleştirisel açıdan hazırlanmasına, listedeki maddeler üzerinde ayrıntılı düşünülmesinde ve varılan kararlara uyulup harekete zamanında geçilmesine bağlıdır.


Pena Akademi olarak verdiğimiz iş analizi, proje yönetimi ve süreç analizi eğitimlerinde SWOT analizini derinlemesine incelemekte ve katılanlara önemini benimsetmeye çalışmaktayız. Proje yönetimi, iş analizi, yazılım testleri ve süreç yönetimi eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

1.303 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page