top of page

SCRUM'da İş Analistinin Rolü-2
Geleneksel yazılım geliştirme modellerinde İş Analistlerinin net olarak tanımlanmış rol ve sorumlulukları vardır. İş analizi faaliyetlerini planlama, ihtiyacın netleştirilmesi, gereksinimlerin ortaya çıkartılası, gereksinimlerin dokümante edilmesi, doğrulanması, önceliklendirilmesi ve onaylanması gibi faaliyetler iş analistleri tarafından gerçekleştirilir.


Ancak Scrum'ın rolleri geleneksel modellerinkinden farklıdır. SCRUM içerisinde Ürün sahibi (Product Owner), Scrum Üstadı (Scrum Master) ve Geliştiriciler (Developers) rolleri bulunur. Scrum içerisinde Yazılım Test Uzmanı, Sistem Mimarı, Kalite Mühendisi, Sürüm Yöneticisi, Arayüz tasarımcısı veya İş Analisti için belirlenmiş roller yoktur. Bu rollerin Scrum içerisinde olmaması yazılım geliştirme aşamasında bu roller tarafından yapılacak olan görevlerin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu roller ve bu rollere ait görevler başarılı bir yazılım geliştirme için olmazsa olmazlardır. Scrum’da bu rollere ait görev ve sorumluluklar ürün sahibi veya geliştiriciler tarafından gerçekleştirilmesi beklenir. O halde İş Analistine ait görev ve sorumlulukların ne şekilde gerçekleştirdiğine bakalım.

İş Analistinin Sorumluluklarını Yerine Getiren Ürün Sahibi (Product Owner)Bu yaklaşımda Ürün Sahibi hem iş analistine ait sorumlulukları yerine getirmesi hem de ürün sahibi sorumluluklarını yerine getirmesi anlamına gelir. PO olarak ürünün vizyonunu belirleme, ürün yol haritası oluşturarak ürünün geliştirilmesinin ve sahada takibinin yapılması Ürün sahipliği açısından yapılması gerekenlerdir. Bunun yanında iş analistine ait yapılması gereken istek, beklenti ve ihtiyaçların alınması, bu ihtiyaçları ortadan kaldıracak iş ve paydaş gereksinimlerin belirlenmesi bunların dokümante edilmesi ve kullanıcı hikayesi haline getirilmesi, kullanıcı hikayelerinin gözden geçirilmesi, önceliklendirilmesi, doğrulanması gibi iş analizine ait görevlerin de ürün sahibi tarafından yapılması beklenmektedir.


Böylece bir ürün sahibi hem iş analizine ait görevleri yaparken hem de ürünün başarısına ait ürün yol haritasını takip etmek sorumluluğunu üstlenmektedir.


Problem : Geniş kapsamlı veya sürekli gereksinimleri olan projelerde bu faaliyetleri tek bir kişinin üstesinden gelmesi zordur ve risklidir. O nedenle PO’a destek olacak mutlaka iş analistlerin bu işe destek vermesi gerekir. İyi de Scrum’da böyle bir yapı yok. İşte üstünde düşünülmesi gereken bir konu da budur.


İş analistinin sorumluluklarını yerine getiren Geliştirici’leri de bir sonraki yazıda okuyor olacaksınız.


İş Analistliği ve Product Owner’lıkla ilgili her düzey eğitimlerinizi https://www.penaakademi.com/ aracılığıyla alabilir ve profesyonel iş yaşamınızda fark yaratabilirsiniz.

45 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page