top of page

Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlığı

Proje Yönetimi

Hızla önemi artan Proje Yönetimi artık kendi başına bir uzmanlık alanı ve bir meslektir.

Bu alanda çalışanlar PMI’ın tanımladığı metodoloji ile mesleklerine yönelik ortak dili konuşabilmektedirler.

PMP sertifikası, günümüzde proje yönetimi alanında uluslar arası ve sektörler arası geçerliliği olan ve kabul görmüş en önemli sertifikadır. 

PMImetodolojisi ise kendisini proje yönetimi alanında standartlaştırmak isteyen kurum ve organizasyonlar içinde bir çözüm niteliğindedir.

Pena Akademi, PMI metodolojisine uygun eğitimleri, proje yönetimi konusundaki danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin ve proje yönetiminde uzmanlaşmak isteyenlerin yanındadır.

bottom of page