top of page

Proje Hazırlama ve İş Analizi

Ülkemiz Ar-Ge projelerini birçok kanal ile destek sağlamaktadır. Kalkınma Ajansları, tüm işletmelere ve girişimcilere 25.000 TL ile 2.000.000 TL arası hibe desteği vermektedir. Kalkınma Ajanslarının yanında TEYDEB, Bilim ve Teknoloji  Bakanlığı ve KOSGEB diğer destek veren kurumlardır. Bu kurumlar tarafından verilen desteklerden yararlanmak için şirketler ve kurumlar iş fikirlerini İş Planı (İş Gerekçesi) haline getirdikten sonra ilgili yerlere başvuru yapabilirler. Önceden iş planı veya iş gerekçesi hazırlama yönünde tecrübesi olmayan şirket ve kurumlar bu desteklerden yararlanmada bu nedenle zorluk çekmektedirler.


Tüm destekleyici kurumlarda proje başvuruları ana model olarak aynı adımları kapsamaktadır. Bunlar projeni başvuru dokümanı ve destekleyici  belgelerin hazırlanarak eğer bir son tarih varsa o tarihten önce başvurunun sağlanması şeklindedir. Başvurular yapıldıktan sonra sunulan belgelerin eksiksiz ve hatasız olması durumunda projeler “Bağımsız Değerlendiriciler” tarafından değerlendirilir ve puanlanır. Başvurunun yüksek puan alarak başarılı bulunması durumunda gerekli desteklerden faydalanılma süreci başlanır.


Değerlendiriciler önlerine gelen projelerin iş planı üzerinde incelemede bulunurlar. Bu incelemede üzerinde durdukları bazı maddeler;


  • iş fikrinin gerekçesine,

  • işletmenin veya kurumun mevcut durumun incelenip incelenmediğine,

  • bu iş fikri ile birlikte gelecekteki olmak istedikleri duruma yönelik bir incelemenin yapılıp yapılmadığına,

  • gelecekteki duruma ulaşmak için alternatif çözümlerin başvuru sırasında incelenip incelenmediğine,

  • çözümler arasından önerilen çözümün ne olduğuna ve ne şekilde seçildiğine,

  • bu çözüm için firma alt yapısının müsait olup olmadığına,

  • işletme veya kurum içerisinde Ar-Ge yapma kültürünün bulunup bulunmadığına,

  • çözüme yönelik risk değerlendirilmesinin ne şekilde yapıldığına ve

  • tüm yapılacak işler için gerçekçi bir kaynak planlamasının yapılıp yapılmadığıdır.


Bu desteklerden faydalanabilmek için iyi bir başvuru dosyası hazırlanması önemlidir. Ancak ülkemizde karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi KOBİ düzeyindeki firmalarımızın başvuru konusunda bilgi eksikliğinden dolayı gerekli başvuru dosyalarını hazırlayamamaları ve bu nedenle de başvuruda isteksiz davranmalarıdır. Oysaki İyi bir fikir doğru şekilde projelendiği zaman kazanç olarak geri döner. Fikrin olması ancak projelendirilememesi maalesef kaybedilen bir fırsat olarak ortaya çıkar.


PENA Akademi olarak uzman kadromuz ile şirketlerimize ve kamu kurumlarının ilgili personeline yönelik hazırladığımız Proje Hazırlama ve Temel Proje Yönetimi ve Uygulamalı Temel İş Analizi Eğitimleri ile iş fikrinin proje olarak hayata geçirilecek şekilde iş planının hazırlanması ve daha sonra da projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını hedeflemekteyiz.

118 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page