top of page

İş Analizi Nedir? İş Analisti Kimdir ?

IIBA BABOK 3.0’a göre iş analizi “bir kurum içerisinde ihtiyaçların tanımlanması ve paydaşlara değer katan çözümler önerilmesi yoluyla değişimin gerçekleşmesini sağlayan uygulamalar bütünü” şeklinde tanımlanmıştır. (International Institute of Business Analysis – IIBA® Business Analysis Body of Knowledge® – BABOK® – V3.0)

PMI tarafından ortaya konulan iş analizi tanımı ise “iş ihtiyaçlarının tanımlanması, uygun çözümlerin önerilmesi, gerekesinimlerin ortaya çıkarılması, dokümante edilmesi ve yönetilmesi için uygulanan aktiviteler bütünü” şeklindedir. (Project Management Institute – PMI® (Business Analysis for Practioners))

Bu iki tanım incelendiğinde, IIBA’in iş analizi faaliyetlerini proje dışından başlayacak şekilde tanımlarken PMI buna karşılık iş analizinin tanımını proje yaşam döngüsü ile sınırlamıştır.

Bu farklılık doğaldır. Ayrıca bu farklılık iş analizi tanımının, tanımın yapıldığı odak noktasına gore farklılık gösterebileceğininde bir delilidir.

Bu tanımlara göre iş analisti kimdir?

Aslında iş analistinin tanımı basittir. IIBA’e gore “BABOK® Rehberi’nde tanımlanmış iş analizi görevlerini yapan kişidir”. Bu tanıma gore İş analisti :


  • Değişime neden olacak olan kurumsal problemlerin ve hedeflerin anlaşılması ve tanımlanmasını,

  • İhtiyaçların analiz edilmesini,

  • İhtiyaçları karşılayacak uygun çözümlerin tespit edilmesi ve önerilmesini,

  • Paydaş gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, dokümante ve yönetilmesini,

  • Paydaş katılımının sağlanmasını,

  • Ürün, servis ve hizmetin başarı ile uygulanmasına aracılık etmeyi sağlamakla görevlidir.

İş analisti bu görevlerini yerine getirirken birçok iş analizi bilgisi üretilir. Bu bilgiler BABOK’ta anlatılan farklı teknikler kullanılarak analiz edilip sentezlenir. Buradan hareketle paydaşlar tarafından ortaya konulan septomların (ihtiyaçların) ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler geliştirilir. Bu çözümlerin organizasyon içerisinde başarılı bir şekilde uygulanması için organizasyon içindeki değişime liderlik etmek de İş Analistinin diğer önemli görevlerinden biridir

Pena Akademi, proje yönetimi, iş analizi, yazılım testleri ve süreç yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


498 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page